Happy holidays! Den 23 december stänger vi klockan 12 och återkommer den 7 januari.

Bildbehandling

Repro och bildbehandling kan verkligen vara ett kapitel för sig. Bilder behöver oftast anpassas beroende på hur och var de ska användas och hur du tänkt dig slutresultatet. Ska bilderna publiceras digitalt eller tryckas? Ska de tryckas på bestruket eller obestruket papper? Vitt eller tonat? Hos oss finns erfaren repro-personal som både ställer rätt frågor till dig och besvarar de funderingar du har. Deras vana blick och varsamma hand kan vara en ovärderlig resurs redan under planeringsstadiet, så tveka inte att kontakta oss i god tid. Det görs som vanligt bäst genom att kontakta din projektledare eller säljkontakt.

Det enklaste är att boka ett snabbt digitalt möte med oss direkt. Vi behöver inte mer än 25 minuter tillsammans för att förstå ditt behov och kunna erbjuda dig rätt lösning.