Happy holidays! Den 23 december stänger vi klockan 12 och återkommer den 7 januari.

Digitalt materiale og digitalisering

Vil du gjøre din trykte bok om til en e-bok eller lydbok? Eller gjøre digitalt materiale, som en blogg, til en fysisk bok? Kanskje du trenger å digitalisere eldre trykt materiale for å kunne bearbeide tekster eller gjøre dem digitalt søkbare? I så fall – og sikkert i mange andre tilfeller – kan det være enkelt og praktisk å la oss hjelpe deg. For mange av disse tjenestene samarbeider vi med profesjonelle miljøer utenfor huset, men som vanlig har du en og samme kontaktperson hos oss. Snakk med prosjektlederen din og fortell oss hva du vil gjøre, så gir vi deg forslag til hvordan ideene dine kan settes ut i livet.

I dag er bøker i digitalt format nesten like vanlig som bøker trykt på papir, noen ganger som erstatning, andre ganger som supplement, avhengig av hvor og når bøkene skal brukes og leses. Samtidig er formatet under utvikling, derfor kan det oppstå mange spørsmål for den som vil lage en e-bok. Her prøver vi å gi en oversikt over de vanligste.

 

For det første: Hva regnes som en e-bok?

Med e-bok mener man i dag digitale tekstfiler i EPUB-format (en forkortelse for Electronic PUBlication) med filendelsen .epub. EPUB-formatet gjør at innholdet kan tilrettelegges for ulike plattformer : lese: og nettbrett, datamaskiner og smarttelefoner.

 

Hvilke begrensninger og muligheter ligger i EPUB-formatet?

I dag er epub2 det vanligste standardformatet og støttes av alle digitale plattformer og distributører av e-bøker. Formatet fungerer for alle tekstbøker som tillater tekst å flyte fritt også når leseren tilpasser skrifttyper, tekststørrelse, linjeavstand og lignende. Bildes kan legges ved som separate bildesider, men ikke tilpasses tekstflyten.

I den nye standarden epub3, som er i ferd med å erstatte epub2, er det to alternativer: flytende layout (standard) og fast layout. Epub3 gir større muligheter til å bruke bilder, lyd og annet interaktivt materiale, men har inntil videre visse begrensninger i distribusjonsleddet.

 

Kan man lage e-bok av alle slags bøker?

Vel, foreløpig har bøker med mange bilder – som barnebøker, kokebøker og lignende – noen begrensninger i epub2-formatet. Rene tekstbøker passer best, men som nevnt vil epub3-stadarden tilby større fleksibilitet. Et alternativ kan være å lage en pdf-fil man kan bla i, med tekst og bilder kombinert i en fast layout.

 

Hvilke fordeler og ulemper er det ved å lage e-boken selv i stedet for å la dere lage den?

I dag finnes det mange utmerkede programmer man kan lage e-bøker med selv, så hvis du har mulighet og interesse, bare sett i gang! Men hvis du heller vil bruke energien på noe annet, er det enklest å overlate den jobben til oss.

 

Hva koster det?

Litt avhengig av innholdet er kostnaden ca. 1500 kroner for en epub2-fil.

 

Hva trengs for å lage en epub2-fil?

Til en tekstbok trengs egentlig bare en sammenhengende fil av bokens innmat, et omslag og bokens metadata. Eventuelle bilder legges ved som separate pdf-filer. Se gjerne sjekklisten under!

 

Ok, det høres greit ut. Er det noe mer jeg bør tenke på?

Visse forberedelser kan være lurt å gjøre. Her kommer derfor en sjekkliste:

  1. Bokens innmat leveres som én pdf-fil, forutsatt at den inneholder kun tekst. Sidene skal være enkeltsider, ikke oppslag.
  2. Fjern eventuelle tomme sider, samt siden med smusstittelen.
  3. Legg omslagsbildet først i pdf-filen.
  4. Bildesider leveres som separate pdf-filer. Bilder som eventuelt går over oppslag skal enten vedlegges hver for seg som separate pdf-er eller slås sammen til én bilde-pdf.
  5. Sjekk at copyrightsiden er oppdatert med e-bokens ISBN-nummer eller annen relevant informasjon som eventuelt er annerledes enn i den trykte utgaven.
  6. Vent på ferdig epub-fil fra oss!

Hvordan kan vi hjelpe deg?