Happy holidays! Den 23 december stänger vi klockan 12 och återkommer den 7 januari.

Att välja korrekt bokpapper till din nya bok kan ibland vara svårt. Här är några viktiga saker att tänka på när du ska planera din nästa bokproduktion.

Vad är skillnaden på bestruket och obestruket papper?
Detta är den vanligaste indelningen av papper. Bestruket papper kan sedan delas in i underkategorier beroende på mängden bestrykning: lättbestruket, mediumbestruket eller högbestruket. Till textböcker används vanligtvis obestruket papper på grund av läsbarheten. Till trycksaker med bilder används vanligtvis bestruket papper för att detta oftast ger en högre tryckkvalitet.

Vad är skillnaden mellan trähaltigt och träfritt papper?
Indelningen i trähaltigt och träfritt baseras på vilken pappersmassa som används vid tillverkningen. Det trähaltiga pappret har sämre styrka och vithet men högre opacitet och bulk än träfritt. Trähaltigt papper gulnar fortare än träfritt papper. Avgörande faktorer för vilket man skall välja är livslängden på det tryckta och till viss del ekonomin.

Vad skiljer papper från kartong?
Här pratar vi om grafisk kartong, det vill säga kartong som används till böcker och trycksaker. Kartong är en styvare pappersprodukt än papper. Tillverkning av kartong görs i speciella kartongmaskiner. Vanligtvis delar man in kartong i två typer: flerskiktskartong och homogenkartong. Flerskiktskartong består oftast av flera skikt med olika typer av pappersmassa. Den homogena kartongen är också uppbyggd av flera skikt men i detta fall består skikten av samma typ av massa.
Vi som håller på med böcker använder oftast kartong till böcker med mjuka pärmar. Detta på grund av styvheten och tåligheten. Kontakta oss gärna om du vill ha prover där du kan känna skillnaden mellan papper och kartong.

Vad är bulk?
Bulk beskriver förhållandet mellan papprets tjocklek och ytvikt. Ett papper med hög bulk är lätt och tjockt (fluffigt). Ett papper med låg bulk är tungt och tunt (mer kompakt). Vi skulle kunna säga att bulk är ett mått hur voluminöst ett papper är.

Vad är opacitet?
Opacitet betyder ogenomskinlighet och är ett mått på hur mycket ljus som en viss typ av bokpapper släpper igenom. Det är ett mått på hur lite eller mycket ett tryck syns genom pappret det är tryckt på. Man uttrycker opacitet i procent. Ett papper med 100 % opacitet är helt ogenomskinligt. Bokpapper med hög procent i opacitet är med andra ord mindre transparenta, papper med låg procent i opacitet mer transparenta.

Vad är vithet?
Med vithet menar man hur stor del av infallande vitt ljus som reflekteras av en pappersyta. Med andra ord är det ett mått på hur vitt pappret är. Detta mäts i ett mått som kallas CIE Lab. Som exempel kan vi ta ett vitt obestruket offset papper (Amber Graphic), det har en vithet på 143. Nu kan vi ställa det i kontrast till ett vanligt cream-färgat bokpapper (Munken Print cream), det har en vithet på 62. Kort sagt – ju högre värde desto vitare papper.

Pappersformat
Det existerar en mängd olika standardiserade pappersformat. I Europa är det vanligaste A-formatet. I A-formaten är sidornas längdförhållande till varandra 1 till roten ur 2 (roten ur 2 är ungefär lika med 1,414). Det betyder att om en sida är 210 mm (kortsidan på ett A4) så är långsidan 210 x 1,414=297 mm. Man definierar A-formaten från A0 som har en yta på 1 kvadratmeter. Detta kan ställas i relation till exempelvis USA där pappersformaten inte alls är lika standardiserade. Där kan du hitta format som Legal, Tabloid och Broadsheet. Dessa format följer inte några matematiska formler utan är mer gjorda för att vara ”lagom”.

Ytvikt och tjocklek
Ett pappers vikt kallas ytvikt och anges i gram per kvadratmeter. Det betyder att om man anger 130 g silk så är det ett silkpapper som väger 130 g per kvadratmeter.
Tjockleken på ett papper mäts i µm (my), det vill säga tusendels millimeter. Detta mått i µm används när vi skall räkna ut ryggbredden på en bok. Ett papper anpassat för arktryck brukar vara 100-200 µm tjockt.
Tjockleken på ett bokpapper kan vara olika trots att ytvikten är samma. Tjockleken står i relation till hur luftigt papperet är och då brukar vi tala om papprets bulk. Denna bulk påverkar bland annat opaciteten (se lektion fem i pappersskolan) på pappret.

Som du förstår är det många parametrar som avgör vilket papper som passar din produktion. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur du kan göra ett informerat val.