Happy holidays! Den 23 december stänger vi klockan 12 och återkommer den 7 januari.

Våra tjänster

Idag handlar bokproduktion om så mycket mer än att trycka bokstäver på papper som sätts samman till en volym. Det har medfört ett behov av att bredda Bulls Graphics kompetenser och samarbeten, inte minst för att möta efterfrågan inom digital media. Hållbarhet och miljöhänsyn är andra aspekter som vi verkligen vill – och måste – ta hänsyn till, samtidigt som hanterverkstraditionen ligger oss varmt om hjärtat. Utmaningarna är många, men drivkraften är fortsatt en grundmurad kärlek till böcker och allt som de förmedlar. Genom vårt utökade utbud av tjänster hjälper vi dig att göra böcker så smart, effektivt och vackert som det bara är möjligt!

För oss har det alltid varit viktigt att göra bokproduktion enkelt för våra kunder genom personlig service. Som ny kund hos oss får du din egen projektledare som sedan följer dig genom processen, oavsett om du endast beställer boktryck och/eller tilläggstjänster.

Tryckning

Böcker i små eller stora upplagor, varierande format och allt däremellan. Våra projektledare hjälper dig att hitta rätt teknik, material och leverantör för just din bokproduktion. Experimentella material, avancerat bokbinderi och tillkommande features är alltid spännande!

Formgivning och sättning

I princip kan du lämna ett färdigskrivet word-manus till oss och få en pall med tryckta böcker tillbaka! Våra formgivare är flexibla och vana att jobba med både rena textböcker och mer avancerade layouter, men kan även fungera som typografiska bollplank.

Bildbehandling

Bilder behöver anpassas beroende på hur och var de ska användas och vad slutresultatet är tänkt att bli. Flera trycktekniska faktorer spelar också in. Hos oss finns erfaren repro-personal som guidar dig genom bildhanteringens snårskog.

Digitalisering

Gränslandet mellan fysiska och digitala produktioner kan vara flytande. Ofta behöver den fysiska boken bli digital, ibland vill du omvandla det digitala materialet till en fysisk bok. Vi hjälper dig hitta rätt i den digitala verkligheten.