,
Happy holidays! Den 23 december stänger vi klockan 12 och återkommer den 7 januari.

Miljöarbete

Miljöarbetet är i en pågående utvecklingsprocess och det är viktigt att vi hjälps åt, både
leverantörer och beställare. Låt oss därför kort förklara hur vi på Bulls Graphics jobbar, men
även ge några tips kring de val du som beställare kan göra för att optimera en bra klimat-
och miljöhänsyn.

Vad gör Bulls Graphics?

Vi arbetar för en hållbar och långsiktig utveckling. Men för att även uppnå resultat på kort
sikt klimatkompenserar vi alla transporter, både frakterna av våra böcker och de resor vi
själva behöver göra.

 

Kompensationen på frakterna görs automatiskt, och alltså inget du som beställare behöver
tänka på. Och skulle du vilja klimatkompensera hela din produktion säger du bara till, så
beräknar vi kostnaden och betalar sedan hälften av den. Resterande kostnad läggs på din
vanliga faktura. Det tycker vi är ett bra sätt att hjälpa varandra!

 

Eftersom miljöarbetet kan variera mellan tryckerier, länder och flera olika
certifieringsmetoder är det svårt att definiera miljöarbetet utifrån generella termer, men vi
försöker hålla oss uppdaterade och för hela tiden en dialog med våra partners. Flera av dem
har ett mycket progressivt miljöarbete, med ett olika certifieringar, t.ex. ISO 14001 och ISO
50001, men även andra mermiljöspecifika såsom Svanen, EU-blomman och andra varianter.
Co2-neutral produktion säkerställer exempelvis att produktion sker med förnyelsebara
energikällor.

Vad kan jag som beställare tänka på?

Det finns flera val som du kan göra för att påverka hur klimatvänlig den slutliga produkten
blir. Här är fem av de mest väsentliga:

  • Välj ett miljövänligt papper, gärna FSC eller PEFC
  • Använd sparsamt med effektmaterial
  • Tänk materialsnålt och undvik format som genererar mycket spill
  • Klimatkompensera transporterna (görs automatiskt hos Bulls Graphics)
  • Klimatkompensera produktionen (vi betalar hälften)
 

Ett tips är att tänka i miljövänliga banor redan på formgivningsstadiet. Bolla gärna frågor och
idéer med oss – det blir bättre om vi hjälps åt, och dessutom behöver vi alla lära oss mer!