Happy holidays! Den 23 december stänger vi klockan 12 och återkommer den 7 januari.

Digitalt material och digitalisering

Vill du göra din tryckta bok till e-bok eller ljudbok? Eller omvandla digitalt material, exempelvis en blogg, till en fysisk bok? Kanske behöver du digitalisera äldre tryckt material för att kunna omarbeta texter eller göra dem digitalt sökbara? I sådana fall (och säkert många fler) kan det vara enkelt och praktiskt att låta oss hjälpa till. För många av dessa tjänster samarbetar vi med professionell personal utanför huset, men som vanligt har du en och samma kontaktperson hos oss. Prata med din projektledare och berätta vad du vill göra, så återkommer vi med förslag på hur dina idéer kan bli verklighet.

Det enklaste är att boka ett snabbt möte med oss direkt. Vi behöver inte mer än 25 minuter tillsammans för att förstå ditt behov och kunna erbjuda dig rätt lösning. 

Idag är böcker i digitala format nästan lika självklara som tryckta pappersböcker. Ibland som ersättning, ibland som komplement, beroende på hur och när böckerna skall användas eller läsas. Samtidigt är formatet under utveckling, och därför kan det uppstå många frågor för den som vill producera en e-bok. Här försöker vi bena ut de vanligaste, häng med!

För det första: Vad räknas som en e-bok? 

Med e-bok avses numer digitala textfiler i EPUB-format (förkortning av Electronic PUBlication) med filändelsen .epub. EPUB-formatet innebär att innehållet kan optimeras för olika plattformar – läs- och surfplattor, datorer eller mobiltelefoner. 

Vilka begränsningar och möjligheter innebär e-pubformatet?

För närvarande är epub2 det vanligast använda standardformat som stöds av alla digitala plattformar samt distributörer av e-böcker i Sverige. Formatet fungerar för alla textböcker som tillåter text att flöda fritt även när läsaren anpassar typsnitt, textstorlek, radavstånd och liknande. Bilder kan bifogas som separata bildsidor, men inte anpassas efter hur texten flödar.

I den nya standarden epub3, som håller på att ersätta epub2, finns två alternativ: Flödande layout (standard) eller Fast Layout. Epub3 erbjuder större möjligheter att använda bild, ljud och annat interaktivt material, men har än så länge vissa begränsningar i distributionsledet på den svenska marknaden.

Funkar det att göra e-bok av alla slags böcker?

Nja. Än så länge har böcker med många bilder – typ barnböcker, kokböcker och liknande –sina begränsningar i epub2-formatet. Rena textböcker lämpar sig allra bäst, men som sagt kommer epub3-standarden att erbjuda större flexibilitet. Ett alternativ kan vara att skapa en blädderbar pdf-fil, där text och bild kan kombineras i en fast layout.

Vilka för- och nackdelar finns det med att göra e-boken själv jämfört med att låta er göra den?

Idag finns många utmärkta program för att själv göra e-böcker, så har man möjlighet och intresse så kan man absolut göra det! Men om man hellre lägger sin energi på annat, är det enklast att låta oss göra den.

Vad kostar det?

Lite beroende på hur innehållet ser ut, är kostnaden cirka 1.500 kronor för en epub2-fil. 

Vad behövs för att generera en epub2-fil?

För en textbok behövs egentligen bara en sammanhängande pdf-fil av bokens inlaga, ett omslag. Önskar ni specifika önskemål angående metadata och SEO. Kontakta oss så berättar vi vad vi behöver för detta. Eventuella bilder bifogas som separata pdf-filer. Se gärna checklistan nedan!

Okej, det låter enkelt. Något ytterligare man bör tänka på?

Några saker kan vara bra att förbereda. Här följer därför en check-lista: 

  1. Bokens inlaga levereras som en enda pdf-fil, förutsatt att den innehåller enbart text. Sidorna skall vara enkelsidiga, ej uppslag.
  2. Ta bort eventuellt tomma sidor, samt smutstitel-sidan.
  3. Lägg omslagsbilden först i pdf-filen. 
  4. Bildsidor levereras som separata pdf-filer. Bilder som eventuellt löper över uppslag skall antingen bifogas som varsin separat pdf, eller slås ihop till en bild/pdf. Meddela var i boken bilden/bilderna skall visas.
  5. Kolla att copyrightsidan är uppdaterad med e-bokens ISBN, som är unik och skiljer sig från den tryckta versionen. Notera även om det finns annat som skiljer utgåvorna.
  6. Invänta den färdiga epub-filen i retur!

Hur kan vi hjälpa dig?

Registrera er till vårt Nyhetsbrev

Vi skickar bara ut nyhetsbrev när vi har viktiga uppdateringar för dig.

Registrera er till vårt Nyhetsbrev

Vi skickar bara ut nyhetsbrev när vi har viktiga uppdateringar för dig.