,

Digitalt material och digitalisering

Vill du göra din tryckta bok till e-bok eller ljudbok? Eller omvandla digitalt material, exempelvis en blogg, till en fysisk bok? Kanske behöver du digitalisera äldre tryckt material för att kunna omarbeta texter eller göra dem digitalt sökbara? I sådana fall (och säkert många fler) kan det vara enkelt och praktiskt att låta oss hjälpa till. För många av dessa tjänster samarbetar vi med professionell personal utanför huset, men som vanligt har du en och samma kontaktperson hos oss. Prata med din projektledare och berätta vad du vill göra, så återkommer vi med förslag på hur dina idéer kan bli verklighet.