Happy holidays! Den 23 december stänger vi klockan 12 och återkommer den 7 januari.

Från och med början av 2018 är Bulls Graphics medlemmar i FTI – Förpacknings & tidningsinsamlingen. FTI arbetar på uppdrag av Sveriges producenter och helt utan vinstsyfte. Målet är en så miljömässigt hållbar återvinning som möjligt av de förpackningar och tidningar som dagligen produceras och förbrukas. För oss är medlemskapet ännu ett steg i det ständigt pågående miljöarbetet! Läs gärna mer på ftiab.se