Happy holidays! Den 23 december stänger vi klockan 12 och återkommer den 7 januari.

Bulls Graphics har alltid haft ett stort intresse för tecknade serier eftersom vi levererar seriematerial till utgivare i hela Skandinavien. Därför har vi med glädje också följt utvecklingen av Teckningsmuseet i Laholm som Nordens enda museum för teckningskonst. Från och med 2018 är vi medlemmar i Teckningsmuseets Vänner och hoppas på fortsatt utveckling för både museet, vänföreningen och teckningskonsten!
Läs mer på www.teckningsmuseet.se