Happy holidays! Den 23 december stänger vi klockan 12 och återkommer den 7 januari.

Om oss

Kontakta oss

Det enklaste är att boka ett snabbt digitalt möte med oss direkt. Vi behöver inte mer än 25 minuter tillsammans för att förstå ditt behov och kunna erbjuda dig rätt lösning.

Formgivning och sättning

I princip kan du lämna ett färdigskrivet word-manus till oss och få en pall med tryckta böcker tillbaka! Våra formgivare är flexibla och vana att jobba med både rena textböcker och mer avancerade layouter, men kan även fungera som typografiska bollplank.

Historia

Bilder behöver anpassas beroende på hur och var de ska användas och vad slutresultatet är tänkt att bli. Flera trycktekniska faktorer spelar också in. Hos oss finns erfaren repro-personal som guidar dig genom bildhanteringens snårskog.

Miljöarbete

Miljöarbetet är i en pågående utvecklingsprocess och det är viktigt att vi hjälps åt, både leverantörer och beställare. Låt oss därför kort förklara hur vi på Bulls Graphics jobbar, men även ge några tips kring de val du som beställare kan göra för att optimera en bra klimat- och miljöhänsyn.